Privacy- en Cookiebeleid

Dit is het privacy- en cookiebeleid van SWIGG (www.swigg.nl). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die SWIGG verwerkt van de gebruikers en klanten van de SWIGG-website en webshop. SWIGG vindt het belangrijk ervoor te zorgen dat de dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. SWIGG is dan ook voortdurend op zoek naar manieren om de dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften van de klant. SWIGG gaat daarbij zorgvuldig om met de gegevens van de klant en zorgt ervoor dat elke verwerking van persoonlijke gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy beleid vind je altijd op www.SWIGG.nl. SWIGG raadt de klant aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat de klant van deze wijzigingen op de hoogte is. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 november 2021.

We hebben informatie in ons privacybeleid opgenomen over het gebruik van persoonlijke klantgegevens als de klant SWIGG-producten op andere websites bestelt.

WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING? 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die SWIGG verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van de SWIGG-website en -webwinkel.

Op de SWIGG-website treft de klant mogelijk een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens van de klant via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE KLANTGEGEVENS?

SWIGG is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

INHOUDSOPGAVE PRIVACYBELEID

 1. Uitleg opbouw van dit Privacybeleid
  2. Welke gegevens verwerkt SWIGG en hoe komt SWIGG eraan?
  2.1 Winkelen bij SWIGG.nl
  2.1.1 Een vraag stellen of een klacht indienen
  2.1.2 Deelnemen aan een speciale actie
  2.1.3 Airmiles inwisselen
  2.1.4 Product recall
  2.2 Online diensten van SWIGG.nl
  2.2.1 SWIGG.nl website
  2.2.2 ‘Mijn SWIGG’ account
  2.2.2.1 Centraal beheer van klantgegevens voor gebruiksgemak
  2.2.2.2 Het maken van een favorietenlijst
  2.2.2.3 Het schrijven van reviews en het geven van ratings
  2.2.2.4 Online bestelgeschiedenis
  2.2.2.5 Blokkeren van het ‘Mijn SWIGG’ account
  2.2.3 Online bestellen

  2.2.3.1 Online bestellen met een ‘Mijn SWIGG’ account
  2.2.4 Elektronische nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen
  2.2.4.1 Toesturen van nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen
  2.2.4.2 Onderzoek naar de effectiviteit van SWIGG-nieuwsbrief en direct marketing
  3. Communicatie met SWIGG via social media
  3.1 De SWIGG-website delen via social media
  3.2. Onze social mediapagina’s
  4. Maakt SWIGG gebruik van cookies?
  5. Welke derden hebben toegang tot persoonlijke klantgegevens?
  6. Hoe beveiligt SWIGG klantgegevens?
  7. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

8. Cookiebeleid

1.TOELICHTING OPBOUW VAN DIT PRIVACYBELEID

In dit privacybeleid beschrijven we per dienst welke persoonlijke gegevens SWIGG van de klant verwerkt om de klant deze specifieke dienst te leveren en wat dat precies betekent. SWIGG heeft ervoor gekozen de mogelijkheid te geven om te werken vanuit het ‘Mijn SWIGG’ account, om de klant ten allen tijden de mogelijkheid te geven bestelgegevens, digitale producten en persoonlijke informatie terug te vinden in een veilige omgeving. Met het oog op klantvriendelijkheid en klantenservice. In dat geval volgt uitleg in paragraaf 2.2.2 en 2.2.3.1 welke gegevens SWIGG daarvoor verwerkt, voor welke doeleinden en de bewaartermijn.

2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN HOE KOMEN WE ERAAN?

2.1 Winkelen bij SWIGG.nl

Onze diensten zijn niet toegankelijk voor jongeren die jonger zijn dan 18 jaar.

Wij verzoeken je dan ook geen gegevens aan ons te verstrekken indien je jonger bent dan 18 jaar.

2.1.1 Een vraag stellen of een klacht indienen 

Wanneer je bij SWIGG.nl een vraag stelt, een klacht indient of wanneer je per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met SWIGG, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen SWIGG die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht. De afhandeling vragen, opmerkingen of klachten zien we als onderdeel van onze dienstverlening als webwinkel.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om je vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in onze klantenservice-databank. Indien je een vraag stelt en/of een klacht indient via de online chat van SWIGG, slaan wij de inhoud van het gesprek en (eventuele) persoonsgegevens die je tijdens het gesprek verstrekt op. Eventuele persoonsgegevens die in het gesprek zijn uitgewisseld staan hier ook in. We kunnen je ook vragen om je contactgegevens zoals je naam, geboortedatum, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren vragen, klachten en je contactgegevens niet langer dan 1 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren. De inhoud van het gesprek – en (eventuele) persoonsgegevens die je tijdens het gesprek hebt verstrekt – bewaren wij na afloop van het gesprek niet langer dan 2 weken, tenzij de aard van de vraag en/of klacht ons noodzaakt om het gesprek langer te bewaren.

2.1.2 Deelnemen aan een speciale actie

SWIGG biedt regelmatig speciale acties aan waar je aan deel kunt nemen, zoals spaaracties, prijsvragen of promotionele kansspelen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit een folder, advertentie of website in te vullen om mee te kunnen doen. We hebben daarbij jouw gegevens nodig om de actie te kunnen organiseren en uitvoeren.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer je deelneemt aan een dergelijke speciale actie dan verwerkt SWIGG de door jou opgegeven contactgegevens zoals je naam, leeftijd, adres, woonplaats en/of e-mail adres om je deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Afhankelijk van de speciale actie verwerken we ook informatie over je deelname zoals je scores, inzendingen of spaarsaldo.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren inschrijvingen en informatie over je deelname nog na afloop van de actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. Hoe lang de bewaartermijn is communiceren wij per actie.

2.1.3 Airmiles inwisselen

Bij SWIGG is het niet mogelijk om je airmiles in te wisselen.

2.1.4 Product recall 

Wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat wij hebben verkocht en wij dit product willen terugroepen (product recall), dan kunnen wij naast het plaatsen van persberichten op onze websites en in de landelijke dagbladen, in het belang van je welzijn ook rechtstreeks contact met je opnemen, uiteraard indien wij over je contactgegevens uit andere hoofde beschikken. Het gebruik van persoonsgegevens zien we als onderdeel van onze plicht als winkel waar jij een product hebt gekocht.

2.2 Onlinediensten van SWIGG

SWIGG biedt een aantal onlinediensten aan, waaronder: de website van SWIGG en de webshop (“webshop van SWIGG “) die bereikbaar is via de SWIGG website. Ook kun je je online inschrijven voor de nieuwsbrief van SWIGG. Je hebt altijd zelf de keuze van welke onlinediensten jij gebruik maakt, en je kunt ook altijd je toestemming voor gebruik van jouw gegevens weer intrekken door de diensten op te zeggen of contact op te nemen met de klantenservice.

2.2.1 SWIGG website (algemeen) 

Wanneer je de SWIGG website bezoekt, verwerken wij een aantal gegevens van je (zoals je IP-adres en jouw gebruik van de onlinediensten) om de functionaliteiten van deze onlinediensten te bieden en deze technisch te beheren. Daarnaast wordt een deel van deze gegevens geanalyseerd en gesegmenteerd ten behoeve van het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van of door SWIGG.

Wat houdt dit doel in?

Deze gegevens hebben we ten eerste nodig om de functionaliteit van de SWIGG website te bieden. Met deze gegevens zijn onze websitebeheerders in staat de SWIGG website te beheren, bijvoorbeeld voor het oplossen van technische storingen of het verbeteren van de beschikbaarheid. Om te zorgen dat je informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, worden ook (functionele) cookies gebruikt.

De gegevens worden ten tweede door SWIGG gekoppeld aan eventuele aanvullende informatie die SWIGG van jou heeft ontvangen, bijvoorbeeld door jouw gebruik van jouw Mijn SWIGG account (lees meer over het Mijn SWIGG account in paragraaf 2.2.2). Deze gekoppelde informatie wordt geanalyseerd, gebruikt om segmenten (groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben) op te bouwen en om jou in één of meer segmenten te plaatsen. Deze segmenten worden door SWIGG gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van SWIGG zelf op de SWIGG website en Apps, andere websites van SWIGG, en via websites van derden. De segmenten kunnen ook gebruikt worden voor campagnes van derden op de SWIGG website en/of in de SWIGG apps. SWIGG gebruikt alleen informatie voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Om deze informatie te verzamelen en om het gebruik van de SWIGG website en apps aangenamer te maken worden cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in 8. Cookiebeleid. 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor gegevens zoals het IP-adres van je computer, smartphone, smartwatch of tablet, de unieke identifiers van op deze devices geplaatste cookies, de bezochte web pagina’s, de internetbrowser waarmee je surft, de duur van een bezoek/sessie, vorige/volgende bezochte sites, jouw gebruik van de web- of app-pagina’s (zoals product interacties, zoekopdrachten, promotie interacties en stappen in de bestelflow), en transactie data.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 

Wij bewaren deze gegevens voor dit doel niet langer dan 1 maand.

2.2.2 Mijn SWIGG account

Je Mijn SWIGG account kun je aanmaken via de Website. Wanneer je de website bezoekt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder het kopje “SWIGG website (algemeen)”.

Met een Mijn SWIGG account kun je gebruik maken van verschillende functionaliteiten zoals het beheren van je gegevens, het maken van een favorietenlijst, het schrijven van reviews en het geven van ratings. Met je Mijn SWIGG account kun je verder gemakkelijk online bestellen in de Webshop van SWIGG, je eerdere online aankopen inzien en je aanmelden voor de nieuwsbrief

2.2.2.1 Centraal beheer van je gegevens voor gebruiksgemak

De gegevens die je opgeeft bij je inschrijving worden opgeslagen in Mijn SWIGG account. Deze gegevens kun je centraal inzien en beheren onder “Mijn Account”.

Om je account te kunnen aanmaken en de functionaliteiten te kunnen leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je, waaronder je e-mailadres, je wachtwoord en je geboortedatum. Hierdoor kun je gebruik blijven maken van je account en zorgen wij ervoor dat je veilig kunt inloggen. Dit betekent dat je alle gegevens die je online bij ons hebt opgegeven op één plek kunt inzien via Mijn SWIGG account op SWIGG.nl onder “Mijn SWIGG“. Je kunt deze gegevens daar ook wijzigen of in één keer wissen onder het kopje “Bewerk account”.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor het aanmaken van je Mijn SWIGG account verwerken wij persoonsgegevens zoals je e-mailadres, geboortedatum en wachtwoord.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt je gegevens via ‘Mijn Account’ zelf wijzigen onder het kopje “Bewerk Account”. Als je je gegevens hebt gewijzigd in je account, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd. Wil je je gehele account verwijderen, neem dan contact op met de klantenservice via info@SWIGG.nl.

2.2.2.2 Het maken van een favorietenlijst

Binnen de Webshop kun je producten bewaren op een favorietenlijst door ze te markeren als favoriet. Hierdoor kun je eenvoudig proeverijen en wijnen onthouden en terugzien in je Mijn SWIGG account, en daarmee eenvoudig een bestelling plaatsen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hier geen persoonlijke gegevens voor, enkel de producten die jij als favoriet hebt gemarkeerd.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt je favorietenlijst zelf beheren via het “Favorieten icoon” (hartje) in de hoofdnavigatie. Als je je favorietenlijst hebt verwijderd uit je account, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd.

2.2.2.3 Het schrijven van reviews en het geven van ratings

Binnen de website kun je als bezoeker reviews plaatsen of ratings geven op de Product Detail Pagina van een specifiek artikel. Om een review of rating te plaatsen moet je eerst een account aanmaken en inloggen. De bezoeker kan daarna zelf kiezen onder welke naam hij/ zij een review wil plaatsen. Indien de bezoeker geen naam opgeeft in het daarvoor bestemde veld, dan zal de review als anoniem worden geplaatst.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor de opgegeven naam die als “afzender” wordt gekozen bij het plaatsen van de review. Daarnaast slaan wij de geschreven tekst van de geplaatste review op.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Als je de review verwijdert, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases en op de SWIGG website wordt doorgevoerd.

Waarvoor mogen wij je review gebruiken?

Door je review achter te laten op de website van SWIGG, geef je SWIGG toestemming om je review te gebruiken in onze uitingen c.q. publicaties.

Het is niet toegestaan om reviews van de SWIGG website te kopiëren, te bewerken of te publiceren, of om samenvattingen of overzichten van reviews van de SWIGG website te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks), zonder de toestemming van SWIGG.

2.2.2.4 Online Bestelgeschiedenis

Binnen de webshop van SWIGG kunnen we je inzicht geven in je eerdere bestellingen. Als je online bestelt, tonen we al jouw online bestellingen die je eerder bij ons hebt geplaatst. Deze kun je vinden onder ‘Bestelgeschiedenis’ in jouw account.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor je laatste online bestellingen, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de gekochte producten en hoe vaak je een bepaald product koopt.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je online-aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.

2.2.2.5 Blokkering van het ‘Mijn SWIGG’ account

SWIGG kan in uitzonderlijke omstandigheden je Mijn SWIGG account blokkeren.

Dit kan onder meer indien:

 • Je herhaaldelijk en ten onrechte betwist dat bepaalde online bestelde producten niet zijn afgeleverd;  
 • Bij aflevering van de bestelde producten blijkt dat je jonger dan 18 jaar bent of de ontvanger van het product; 
 • We vermoeden dat je online producten bestelt voor wederverkoop aan derden;  
 • We vermoeden dat je misbruik maakt van je Mijn SWIGG account. 

Indien je Mijn SWIGG account op grond van één van de bovenstaande redenen door ons wordt geblokkeerd, kun je niet meer inloggen op de website. Wanneer je Mijn SWIGG account wordt geblokkeerd, zullen wij je hiervan per e-mail naar het door jou opgegeven e-mail adres op de hoogte stellen.

2.2.3 Online bestellen

Online bestellen in de webshop van SWIGG is mogelijk via de SWIGG website. Wanneer je de SWIGG website bezoekt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder het kopje “Gebruik van SWIGG website onder paragraaf 2.2 “Onlinediensten van SWIGG”.

Als je online een bestelling wil plaatsen, kun je dat doen zonder een account aan te maken of door middel van het aanmaken van een Mijn SWIGG account. Voor het Mijn SWIGG account verwerken we onder meer je inloggegevens. Lees meer hierover in paragraaf 2.2.2 “Mijn SWIGG account”.

2.2.3.1 Online bestellen met een ‘Mijn SWIGG’ account

Via de webshop van SWIGG kun je snel en eenvoudig bestellingen plaatsen en laten thuisbezorgen. Het plaatsen van een bestelling kan met een Mijn SWIGG account.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor online bestellen met een Mijn SWIGG account verwerken wij je e-mailadres en telefoonnummer (om je bestelling te bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling – zoals het tijdstip van aflevering, de inhoud van je bestelling en je geboortedatum (om te kunnen controleren of je oud genoeg bent om alcohol te bestellen).

Om je bestellingen te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en (verzilverde) kortingscodes of ontvangen korting. De gegevens over jouw aankopen worden gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer hierover onder het kopje “SWIGG website (algemeen)” in paragraaf 2.2.1.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 

Wij bewaren je online–aankoopgegevens niet langer dan 16 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.

2.2.4 Elektronische nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen 

Op diverse plaatsen op de SWIGG website en de webshop van SWIGG kun je je aanmelden voor het ontvangen van onze elektronische nieuwsbrief met onze aanbiedingen en algemene informatie over bijvoorbeeld onze winkels, het klantenpanel en promotionele acties.

Afhankelijk van waar jij je voor onze nieuwsbrief aanmeldt, verwerken we (optioneel) ook nog andere gegevens van je.

Als je je inschrijft via:

 • De SWIGG website. Lees meer hierover onder het kopje “Gebruik van SWIGG website onder paragraaf 2.2 “Online diensten van SWIGG “. 
 • Mijn SWIGG account. Lees meer hierover onder het kopje “Mijn SWIGG account” onder paragraaf 2.2 “Online diensten van SWIGG“;  

SWIGG verwerkt in dit verband je gegevens voor de volgende doeleinden:

2.2.4.1 Toesturen van nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen

Wij verwerken je gegevens om je onze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen toe te sturen. Indien je deze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen dan kun je je uitschrijven op de in de nieuwsbrief, informatie of aanbieding aangegeven wijze. Je kunt verder je instellingen voor de nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen wijzigen via je Mijn SWIGG account.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Voor het versturen van onze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen verwerken wij je inschrijving op de nieuwsbrief en de door jou opgegeven contactgegevens zoals je e-mail adres. Optioneel kunnen we je ook vragen om je naam en geslacht zodat we je persoonlijk kunnen adresseren.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 

Wij bewaren je inschrijving en je contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. In dat geval registreren we wel nog dat je je hebt afgemeld.

2.2.4.2 Onderzoek naar de effectiviteit van SWIGG-nieuwsbrief en direct marketing

Wij voeren onderzoek uit naar de effectiviteit van de verstuurde nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze nieuwsbrieven en direct marketing te evalueren en te verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens ook om inzichtelijk te maken hoe de verstuurde nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen bijdragen aan de ontwikkeling van klantsegmenten en welke bijdrage zij leveren aan de bedrijfsresultaten.

Zo kijken we bijvoorbeeld of er gereageerd wordt op de verstuurde informatie en aanbiedingen, welke producten en diensten populair zijn en hoe we ons winkelassortiment en onze marketing kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

We verwerken hiervoor het kenmerk en de verzenddatum van de verstuurde e-mail, het type informatie of aanbiedingen dat is verstuurd, welke versie van de nieuwsbrief, informatie of aanbiedingen is verstuurd, of er bij het versturen van de nieuwsbrief, informatie of aanbiedingen gebruik is gemaakt van een A/B test, of de nieuwsbrief is geopend, op welke link in de nieuwsbrief, informatie of aanbiedingen is geklikt en of het verzenden van een specifieke e-mail heeft bijgedragen aan de bedrijfsresultaten. Indien je ons toestemming hebt gegeven voor het verzamelen en uitlezen van cookies zullen wij ook op geaggregeerd niveau een koppeling maken tussen de informatie die is verzameld via cookies en het gedrag op de site.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 

Wij bewaren de gegevens rondom verzending en de inhoud van de e-mail, nieuwsbrief, informatie niet langer dan 16 maanden.

3. COMMUNICATIE MET SWIGG VIA SOCIAL MEDIA

3.1 De SWIGG-website delen via social media

Indien je ervoor kiest de SWIGG website te delen via social media, zoals YouTube, Facebook, LinkedIn en/of Twitter, dan zullen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social mediawebsites zijn de voorwaarden (waaronder het privacy beleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van SWIGG en dit privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

3.2 Onze social mediapagina’s

Wij zijn actief op verschillende social media platforms, zoals LinkedIn, Instagram en Facebook. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina’s (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je ontvangen (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres, je leeftijd en je geslacht). SWIGG raadt je aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van Facebook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van SWIGG. 

4. MAAKT SWIGG WIJ GEBRUIK VAN COOKIES?

Lees meer over hoe wij gebruik maken van cookies in 8. Cookiebeleid van SWIGG.

5. WELKE DERDEN HEBBEN TOEGANG TOT PERSOONLIJKE KLANTGEGEVENS?

SWIGG schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals drukkerijen en e-mail en postverwerkers). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor SWIGG en heeft SWIGG de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

SWIGG schakelt ook derden zoals Google in voor het analyseren van jouw gegevens en voor het uitvoeren van haar direct marketing en targeted advertisement campagnes. We zijn hiervoor eveneens overeenkomsten aangegaan om te zorgen dat de vereiste technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om jouw gegevens te beschermen. Daarnaast verzamelt de Facebook gegevens over jouw gebruik van onze website, wat het voor ons mogelijk maakt om jou gerichte advertenties op Facebook te laten zien. Je kunt hier meer over lezen in 8. Cookiebeleid.

Uitsluitend indien SWIGG hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. SWIGG zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen en standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld met deze ontvangers overeenkomen, om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Voor vragen hierover verzoeken wij je te wenden tot onze klantenservice via klantenservice@swigg.nl.

6a. HOE BEVEILIGT SWIGG KLANTGEGEVENS?

SWIGG gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Het informatie-beveiligingsbeleid voor onze systemen en applicaties is gebaseerd op best-practices zoals de Standard of Good Practice for Information Security (ISF 2011) en de Open Web Application Security Project (OWASP) richtlijnen.

7. VRAGEN EN VERZOEKEN OM INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

Via je Mijn SWIGG account kun je je persoonsgegevens inzien of wijzigen. Ook kun je daar aangeven dat je geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over producten en/of aanbiedingen. Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die SWIGG over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar info@SWIGG.nl:

 • Als je een Mijn SWIGG account hebt zonder dat je aanvullende gegevens aan SWIGG hebt verstrekt ten behoeve van het online shoppen via de webshop, zullen we je vragen om bepaalde bij ons bekende gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld de inlognaam van je account en je geboortedatum), zodat wij kunnen controleren of jij inderdaad degene bent aan wie de gegevens toebehoren. 
 • Als je geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over producten en/of (persoonlijke) aanbiedingen, dan kun je dat ook aangeven door een verzoek op te sturen naar het hierboven genoemde e-mailadres. 

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je contact opnemen met ons opnemen via info@SWIGG.nl.

Indien je een klacht wilt indienen over ons gebruik van jouw gegevens of over hoe we je verzoek hebben behandeld, heb je het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We willen je echter vragen eerst contact op te nemen met onze klantenservice via klantenservice@SWIGG.nl zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen.

8. COOKIEBELEID

SWIGG maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScripts en web beacons op haar website SWIGG.nl. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van jouw bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

Hieronder proberen wij je zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van cookies door SWIGG.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JE GEGEVENS?

SWIGG, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt. Cookies worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites en apps.

WAT ZIJN DE OVERIGE TECHNIEKEN?

JavaScripts en web beacons zijn standaard internettechnieken die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons).

Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • Het surfen op de website leuker en makkelijker voor je wordt; 
 • Je bij jouw bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren; 
 • We kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren; 

JOUW KEUZES

Alleen als je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, plaatsen wij daarna cookies en werken met andere technieken waarvoor deze toestemming wettelijk is vereist, zoals in het geval van social media-, advertentie- en personaliseringsdoeleinden. De cookies worden zowel op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst als op de servers die SWIGG.nl controleert c.q. die onder haar beschikkingsmacht staan.

Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je slechts toestemming voor het plaatsen van cookies aan SWIGG.nl geven als één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit cookiebeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je geen advertentiecookies te laten plaatsen als je nog geen toestemming hebt gekregen.

Het is mogelijk om de instellingen van jouw internetbrowser zo aan te passen dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw internetbrowser aanpassen om het gebruik van cookies volledig te blokkeren. Zonder cookies is het echter alleen nog maar mogelijk dit Cookiebeleid te raadplegen, maar niet meer mogelijk de website te raadplegen voor informatie over onze acties en producten of online te bestellen.

COOKIES VAN DERDEN

Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. We raden je aan het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf goed te lezen.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden wij deze cookies gebruiken.

Functionele cookies:

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct kan functioneren. Denk bijvoorbeeld aan de functionaliteiten ‘log in’ en ‘bestellen’.

Functionele -of noodzakelijke- cookies helpen de website van SWIGG  naar behoren te laten functioneren. Deze cookies zorgen er onder meer voor dat:

 • De producten die jij aan jouw online winkelmand toevoegt tijdens het online winkelen worden onthouden en opgeslagen;
 • Het geven van een melding bij een niet afgeronde bestelling, zodat je jouw winkelmand niet kwijtraakt; 
 • De informatie die je invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen wordt onthouden, evenals of je bent ingelogd, zodat je niet steeds al jouw gegevens opnieuw hoeft in te vullen; 
 • Je veilig kunt winkelen op SWIGG.nl; 
 • Jouw voorkeuren, zoals taal, locatie en het gewenste aantal te tonen zoekresultaten worden opgeslagen; 
 • Jouw browserinstellingen worden opgeslagen, zodat je onze website optimaal op jouw beeldscherm kunt bekijken; 
 • Je de mogelijkheid hebt jouw inloggegevens op te slaan zodat je deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren; 
 • Het mogelijk is om te reageren op berichten op onze website; 
 • De website gelijkmatig wordt belast, waardoor deze functioneel en bereikbaar blijft; 
 • Het mogelijk misbruik van of mogelijke problemen op onze website en diensten op te sporen, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren. 

Voor gebruik van functionele of noodzakelijke cookies die geen of slechts beperkte gevolgen hebben voor je privacy is geen toestemming vereist. Deze cookies kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

Analytics cookies

Met Analytics cookies verzamelen wij anonieme statistieken van de gebruikers van onze website. Door websitegebruik te meten kunnen wij onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

Wij gebruiken Analytics cookies om het websitegebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak mensen onze website bezoeken. Ook meten wij welke onderdelen van onze website het meest interessant gevonden worden. Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze website optimaal blijft werken.

Wij gebruiken Google Analytics op twee manieren. Ten eerste gebruiken wij Google Analytics voor het genereren van anonieme statistieken over bezoeken aan onze website. Dit gebeurt met een daarvoor bedoeld webanalyse systeem. In dit kader hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, waarin onder andere is neergelegd dat het Google niet is toegestaan de verkregen gegevens te delen. Indien je daarvoor toestemming geeft, gebruiken wij tevens een variant van Google Analytics, waarbij de via Google Analytics verkregen gegevens wel worden gedeeld met andere Google diensten.

Onder meer de volgende gegevens worden middels cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • Het IP-adres;
 • Het IP-adres (waarbij, bij gebruik van Google Analytics voordat we jouw toestemming hebben verkregen, het laatste octet is gemaskeerd); 
 • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm; 
 • Vanaf welke pagina je op SWIGG.nl bent gekomen; 
 • Wanneer en hoelang je DEIGG.nl bezoekt of gebruikt; 
 • Of en hoe je gebruik maakt van functionaliteiten van de website. Bijvoorbeeld het vullen van de winkelmand, een online bestelling plaatst of dat je eerdere aankopen bekijkt;
 • Welke pagina’s je bezoekt op SWIGG.nl. 
 • Jouw interactie met de producten die door SWIGG.nl worden aangeboden en promoties die aan jou worden getoond.
 • Jouw zoekopdrachten, inclusief de resultaten daarvan en de door jou genomen stappen binnen een bestelproces. 
 • Jouw transacties (enkel na toestemming).
 • Jouw gebruik van diensten van SWIGG.nl over verschillende devices (enkel na toestemming). Unieke identifiers, zoals het unieke bezoekers ID toegekend aan jouw device
 • bij jouw bezoek aan onze websites, gehashed transactie ID en gehashed member ID. 

Waar gebruiken wij deze cookies voor?

 • Voor het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s; 
 • Voor het meten van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s; 
 • Voor het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt; 
 • Om te beoordelen welke delen van onze website aanpassing behoeven; 
 • Om de verzamelde gegevens te gebruiken voor andere Googlediensten (enkel na toestemming). 
 • Voor het optimaliseren van onze website in het algemeen. 

Social media cookies van derden

Bij bepaalde onderdelen van de website en apps maken we gebruik van cookies van sociale media of derden. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om informatie te delen via social media (Pinterest, Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, YouTube). Ook kun je ons volgen op Facebook en Twitter.

Hoe werken social media en cookies van derden?

Social media en cookies van derden worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je op onze website een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP–adres herkennen op het moment dat je een deel van onze website, of een video wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

We raden je aan onder meer onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

Website aanbevelingen, voorkeuren en interesse cookies:

Deze cookies onthouden voorkeuren en interesses op basis van jouw websitebezoek. Op basis hiervan passen wij voor jou bij het bezoek(en) in sommige gevallen de inhoud van onze website aan ter bevordering van jouw gebruiksgemak en om deze beter aan te laten sluiten bij jouw voorkeuren en interesses.

Het is ons doel om bezoekers van onze website te voorzien van informatie en content die zo relevant mogelijk is. Daarom proberen wij onze website zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. Dit doen we niet alleen via de inhoud van onze website, maar ook via de advertenties die worden getoond en de advertenties die wij op externe website plaatsen.

Om de inhoud zo persoonlijk mogelijk te kunnen maken, creëren wij op basis van jouw bezoek(en) aan onze website een beeld van jouw vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses passen wij de inhoud en de advertenties op onze website aan. We kunnen ook de inhoud van de website aanpassen op basis van jouw interesses. Hetzelfde geldt voor de advertenties die wij plaatsen op externe websites en apps.

De aanbevelingen en interesse cookies maken het mogelijk dat:

 • Wij jouw websitebezoek kunnen registreren om hiermee (al dan niet in combinatie met gegevens over jou die wij uit andere bronnen hebben verkregen) een inschatting te maken van jouw interesses en op basis daarvan de inhoud van de website aan te passen; 
 • Wij kunnen nagaan of je bepaalde content hebt gezien, op bepaalde content of een aanbieding hebt geklikt en of je aan de hand hiervan bijvoorbeeld een specifiek product hebt gekocht. Deze informatie combineren wij om een beeld te krijgen van jouw interesses en voorkeuren waarop de website voor jou kan worden aangepast. 
 • Wij jouw websitebezoek kunnen registreren om hiermee (al dan niet in combinatie met gegevens over jou die wij uit andere bronnen hebben verkregen) een inschatting te maken van jouw interesses en op basis daarvan producten kunnen aanraden en content persoonlijk kunnen maken via e-mail, advertenties en onze website. Dit doen wij alleen voor klanten die daar een speciale opt-in voor hebben gegeven. 

Browserinstellingen

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, pas dan jouw browserinstellingen aan. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Je kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wij willen je erop attenderen dat als je geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of dat je bepaalde delen van de website zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast op jouw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.

COOKIES VERWIJDEREN

Cookies verwijderen in Internet Explorer

Ga naar het menu Extra > Internetopties > Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox

Ga naar Extra > Opties > Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Chrome

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Safari

Klik op het radar icoontje rechts bovenin. Klik op preferences, ga naar “Privacy” en klik op “Remove All Website Data”. Je kunt ook op “Details”klikken en geselecteerde gegevens verwijderen.

Slotopmerkingen

Wij zullen onze verklaringen aanpassen wanneer onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt de actuele versie van dit cookiebeleid raadplegen op SWIGG.nl.

VRAGEN?

Heb je een vraag of een klacht over het gebruik van cookies door SWIGG.nl, of wil je graag reageren op ons cookiebeleid? Dan kun je contact opnemen met ons via klantenservice@SWIGG.nl

Dit cookiebeleid is laatst gewijzigd op 1 november 2021.